КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019)

Розмір шрифта: 
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ
Дмитро Павлович Осаволюк, Вячеслав Валерійович Кавецький

Остання редакція: 2019-03-11

Анотація


У статті висвітлено суть, основні завдання та призначення технологічних парків як одного із ефективних засобів поліпшення інноваційного розвитку, а також особливості їх функціонування в Україні.THE INFLUENCE OF STATE SUPPORT ON THE ACTIVITIES OF TECHNOPARTS IN UKRAINE

Abstract: In the article essence, basic tasks and settings of technological parks, is reflected as one of effective facilities of improvement of innovative development, and also feature of their functioning, in Ukraine.


Ключові слова


технологічний парк; державна підтримка; інновація; technological park; state support; innovation

Посилання


1) Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації. – К.: Фенікс, 2015. 246 с.


2) Блінов А. Технопарки : сутність, проблеми формування / А. Блінов // Маркетинг. − 2017. − № 3. − С. 91-97.


3) Семиноженко В.П. Технологічні парки в Україні: перший досвід формування інноваційної економіки // Економіка України. — 2015. — № 1. — С. 16—21.


4) Чудаєва І.Б. Фінансово-економічне забезпечення технопаркових структур / І.Б. Чудаєва // Вісник Сумського національного університету. Серія «Фінанси і кредит» 2016. №2. [Електрон. ресурс]. — ww.nbuv.gov.ua/ portal/Chem_Biol/Vsnau/2016_2/18Chudaeva.pdf


5) Закон України Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/


Повний текст: PDF