КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019)

Розмір шрифта: 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Володимир Віталійович Білецький

Остання редакція: 2019-03-03

Анотація


Досліджено інноваційний розвиток як умову ефективного антикризового управління підприємством. Розглянуто основні напрямки інноваційного розвитку. Узагальнено ознаки інноваційної стратегії підприємства, як організаційної складової антикризового управління


Ключові слова


інноваційний розвиток; антикризове управління; інноваційна стратегія

Посилання


  1. Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168 с.
  2. Фучеджи В. І. Особливості антикризового управління підприємством/ В. І. Фучеджи // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2010. – № 38. – С.361-367.
  3. Єпіфанова І. Ю.  Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с. 
  4. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.
  5. Васильєва Т. А. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія /    Т. А . Васильєва , О. Б. Афанасьєва – Суми: Вид. "Ярославна", 2013. – 488 с.
  6. Прохорова В. В. Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підприємством / В. В. Прохорова, В. І. Ярмолюк // Економіка і управління. – 2013. – № 2. – С. 28-33.
  7. . Єпіфанова І. Ю. Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О.М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 174-183.
  8. Джеджула В. В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В. В. Джеджула, І. Ю.Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.

Повний текст: PDF