КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019)

Розмір шрифта: 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Людмила Миколаївна Ткачук, Василь Григорович Фурик

Остання редакція: 2019-02-27

Анотація


Проведено дослідження сутності фінансового планування підприємства, запропоновано методику складання поточного фінансового плану підприємства як найбільш важливого і вагомого розділу фінансового планування.PRACTICAL ASPECTS OF FINANCIAL PLANNING OF BUSINESS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Abstracts: The research of essence of financial planning of the enterprise was conducted, the method of drawing up of the current financial plan of the enterprise as the most important and important section of financial planning is offered.Ключові слова


фінансове планування; поточний фінансовий план; планування операційної діяльності; планування інвестиційної діяльності; планування фінансової діяльності; доходи; витрати; прибуток; financial planning; current financial plan; operational planning

Посилання


Фурик В. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Фурик В. Г., Зянько В. В. – Вінниця, ВНТУ, 2017. – 86 с.
 
Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Іванова В. В. – К. : Центр учбової літератури, 2006. – 472 с.
 
Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Швайка Л. А. – Львів : Магнолія-плюс, 2004. – 268 с.
 
Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Гриньова В. М., Коюда В. О. – К. : Знання-прес, 2006. – 423 с.
 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» – [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://proaudit.com.ua/buh/standart/p-s-bo-3-zv-t-pro-f-nansov-rezultati.html. – Назва з екрана.
 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» – [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://proaudit.com.ua/buh/standart/psbo4.html – Назва з екрана.
 
Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси : переклад з англ. / Ейсан Нікбахт, Анжеліко Гроппелі. - К. : Основи, 1993. - 383 с.
 
Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності – [Електронний ресурс] : Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv – Назва з екрана.
 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО 9 «Запаси» – [Електронний ресурс] : Режим доступу : https://zakon.help/law/246/– Назва з екрана.
 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО 16 «Витрати» – [Електронний ресурс] : Режим доступу : https://zakon.help/law/318/– Назва з екрана.
 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО 31 «Фінансові витрати» – [Електронний ресурс] : Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06 – Назва з екрана.

Повний текст: PDF