КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019)

Розмір шрифта: 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Світлана Анатоліївна Зварищук

Остання редакція: 2019-02-16

Анотація


У роботі  досліджено процес формування механізму  управління фінансовою стійкістю підприємств. 


Ключові слова


підприємство; фінансова стійкість; фінансові результати; управління

Посилання


  1. Журавльова О.Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика / О.Є Журавльова // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 22. – С. 523–536.
  2. Геращенко І.О. Войтенко А.Ю. Інноваційні методи управління фінансовою стійкістю підприємства / І.О.Геращенко, А.Ю, Войтенко // Вісник економіки транспорту і промисловості.– Харків Укртранс.:, 2012 – С.137-142
  3. Філонич О. М.  Управління фінансовою стійкістю підприємства / О. М. Філонич, Я. О. Дряпак // Економіка і регіон. - 2012. - № 1. - С. 199-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_1_35
  4. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства / І. О. Геращенко // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (економічні науки). – Х.: НТУ „ХПИ”. - 2017. - № 24(1246). - С. 124-128.
  5. Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / Єпіфанова І. Ю. // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 239–244.
  6. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Повний текст: PDF