КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019)

Розмір шрифта: 
Аналіз графічних редакторів для розробки технічних креслеників
Олена Валеріївна Слободянюк, Юрій Олександрович Слободянюк

Остання редакція: 2019-03-13

Анотація


Авторами проведено аналіз графічних редакторів для розробки технічних креслеників на практичних заняттях при вивченні інженерної графіки.

 

Analysis of graphic editors for the development of technical drawings

Abstracts: The authors analyze graphic editors for the development of technical charts in practical classes in the study of engineering graphics.


Ключові слова


інженерна графіка; графічні комп'ютерні системи; технічний кресленик; engineering graphics; graphic computer systems; technical drawing

Посилання


Слободянюк О. В. Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання: монографія / О. В. Слободянюк, В. Б. Мокін, Б. І. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 208 с.


CorelDraw Technical Suite [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.coreldraw.com/en/product/technical-suite-education (дата звернення 01.03.2019).


A9CAD [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/A9CAD (дата звернення 01.03.2019).


LibreCAD [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://librecad.org/cms/home.html (дата звернення 01.03.2019).


Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1: ДСТУ ISO 128-1:2005. – Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128 (ISO128-1:2003, IDT). – [Чинний від 2005 – 12 – 02]. – (Національні стандарти України). – Режим доступу – http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54593


FreeCAD [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.freecadweb.org/wiki/About_FreeCAD (дата звернення 01.03.2019).


NanoCAD [Електронний ресурс] – Режим доступу https://nanocad.com/products/ (дата звернення 01.03.2019).


Повний текст: PDF