КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019)

Розмір шрифта: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ МАГАЗИНУ ЕЛЕКТРОНІКИ
Євгеній Миколайович Крижановський, Микита Андрійович Павленко

Остання редакція: 2019-03-15

Анотація


Приведено розгляд проблем прогнозування обсягів продаж на прикладі магазину електроніки. Запропоновані оптимальні технології та формати для реалізації даної системи з точки зору можливості її використання на персональних комп’ютерах та здійснено програмну реалізацію.

 

INTELLIGENT MODULE FOR PROJECTING THE SALES OF ELECTRONICS SHOP

 

Abstract
The article deals with the problems of forecasting sales volumes on the example of the electronics store. The proposed optimal technologies and formats for the implementation of this system from the point of view of the possibility of its use on personal computers and implemented program realization.


Ключові слова


магазин електроніки; прогнозування; база даних; electronics store; forecasting; database

Посилання


1. Прогнозування продажу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_26773_prognozuvannya-prodazhu.html

2. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами / Ю.И. Рыжиков. — СПб. : Питер, 2001. — 384с

3. Бузукова Е.Л. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице / Е.А. Бузукова; под ред. С. Сысоевой. — СПб. : Питер, 2009. — 432 с

4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН / Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. — К: ЗНАННЯ., 2012. — 591 с.

5. Технології обробки та моделювання екологічної та економічної інформації  /  [  В.  Б.  Мокін,  А.В.  Поплавський,  А.  Р.  Ящолт, М.  П.  Боцула].  —  Електронний навчальний  посібник.  –  Вінниця: ВНТУ, 2015. – 130 с.

6. Методи та засоби комп’ютерних обчислень. – Електронний навчальний посібник / Є. М. Крижановський, В.Б. Мокін, Г.В. Горячев, І.В. Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2016. –90 с.

7. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум. – Електронний навчальний посібник /  [В.Б. Мокін, А.Р.Ящолт, І.В. Варчук, Л.М.Скорина] /  Під ред. В.Б. Мокіна. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 84 с. 

8. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 179 с.

9. Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 260 с.


Повний текст: PDF