КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019)

Розмір шрифта: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ МІСЦЬ НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ВОД У РІЧКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
Віталій Борисович Мокін, Любов Миколаївна Скорина, Євгеній Миколайович Крижановський, Микола Анатолійович Гораш

Остання редакція: 2019-03-15

Анотація


Запропоновано інформаційно-інтелектуальну технологію пошуку незареєстрованих місць надходження забруднених вод у річку. Технологія відрізняється більш системним підходом до вибору ознак об’єктів, які розпізнаються, на основі запропонованого методу «Умови-Впливи-Наслідки», що дозволяє більш точно та ефективно відібрати об’єкти за заданими критеріями з використанням методів машинного навчання.

 

Intellectual information technology of the search of unregistered places of the receipt of polluted waters in the river using the methods of machine learning

Abstract

The intellectual information technology of search of unregistered places of the receipt of contaminated water in the river is proposed. The technology differs from a more systematic approach to the selection of features of objects that are recognized on the basis of the proposed "Conditions-Effects-Consequences" method, which allows more accurately and efficiently to select objects according to the given criteria using the methods of machine learning.


Посилання


Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом : монографія / За редакцією В. А. Сташука ; [В. А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов]. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 320 с.

 

Системний аналіз та проектування ГІС : Електронний навчальний посібник / Є. М. Крижановський, В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, Л. М. Скорина. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 127 с. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8960.

 

Красовський Г. Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій / Г. Я. Красовський ; Інститут проблем національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України. – К: Інтертехнологія, 2008. – 480 с.

 

Deep Learning [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.deeplearningbook.org/.

 

Classification Methods for Remotely Sensed Data [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.taylorfrancis.com/books/9781420090741.

 

Stroke Width Transform for Linear Structure Detection: Application to River and Road Extraction from High-Resolution Satellite Images [Electronic resource]. – Mode of access : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59876-5_67.

 

Інформаційна технологія пошуку незареєстрованих місць надходження забруднених вод у річку за супутниковими і векторними даними геопорталів / В. Б. Мокін, Л. М. Скорина, Є. М. Крижановський, М. А. Гораш // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – 2018. – № 2 (27). – С. 30–35.

 


Повний текст: PDF