КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019)

Розмір шрифта: 
Аналіз патернів проектування програмного забезпечення
Анастасія Володимирівна Кушнір, Роман Васильович Маслій

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Використання патернів проектування це простий та зручний спосіб вирішити проблеми, які уже були вирішенні, при створенні програмного продукту.

 

 


Analysis of software design patterns

Abstract: Using design patterns is a simple and convenient way to solve problems that have already been solved when creating a software product.


Ключові слова


патерн проектування; об’єктно-орієнтоване програмування; об’єкт; клас; підклас; pattern design; object-oriented programming; object; class; subclass

Посилання


1.Алексенко Ольга Василівна «Технології програмування та створення програмних продуктів» : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання / О. В. Алексенко. — Суми : СумДУ, 2013. — 133 с.

 

2. Подоба В. Патерни Програмування: Що таке патерни та їхні типи? [Електронний ресурс] / Віталій Подоба. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vitaliypodoba.com/2014/06/programming-patterns-intro/.

 

3. Шпаргалка по шаблонам проектирования [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/post/210288/.


Повний текст: PDF