КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗАТРАТ РЕСУРСІВ У КЛІНІНГОВОМУ АВТОСЕРВІСІ
Владислав Олексійович Резнік, Сергій Олександрович Жуков

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Розглянуто популярні методи прогнозування, які можна застосовувати для прогнозування затрат ресурсів. Проведено аналіз розглянутих методів та, спираючись на отримані дані, вибрано метод, що найкраще підходить для вирішення поставленої задачі.


ANALYSIS OF FORECASTING METHODS FOR THE PROBLEM OF DETERMINATION OF THE COST OF RESOURCES IN THE CLINICAL CAR SERVICE

Abstracts
The popular forecasting methods that can be used to predict the cost of resources are considered. The analysis of the considered methods is carried out and, based on the obtained data, a method is chosen that is best suited for solving the problem.


Ключові слова


прогнозування; методи прогнозування; метод ковзного середнього; експоненціальне згладжування.

Посилання


 

1. Прогнозування продажу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_26773_prognozuvannya-prodazhu.html

2. Планирование ресурсов предприятия. Официальный сайт [Електронний ресурс] –https://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics/erp.aspx

3. Д И. Левченко, В.А. Светличная Выбор метода прогнозирования для компьютеризированной подсистемы управления запасами сырья пищевого предприятия

4. Прогнозування за допомогою кількісних методів [Електронний ресурс]. –https://stud.com.ua/18794/ekonomika/prognozuvannya_dopomogoyu_kilkisnih_metodiv

 


Повний текст: PDF