КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Євгеній Андрійович Ставничий

Остання редакція: 2018-03-26

Анотація


В даній роботі проаналізовано режими функціонування крокових двигуні, які є важливими при вирішенні задач управління в системах автоматики . Розроблено алгоритм та програмний засіб для реалізації емулятора лабораторного стенду.

 


ANALYSIS OF THE STEERING ENGINE FUNCTION MODES AND IMPROVEMENT OF OPERATING PROPERTIES

Abstract

The report analyzes the methods of functioning the stepper motors that are important in solving the problems of control in automation systems. The algorithm and software for this implementation are elaborated


Ключові слова


кроковий двигун, режим керування, контролер, системи автоматики.

Посилання


1. Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления / Т. Кенио – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 200с.

2. William H. Yeadon, Alan W. Yeadon Handbook of Small Electric Motors // McGraw-Hill, 2001.

3. Кроковий двигун [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://olden.in.ua/articles/108-stepper-1.

4. Бачинський Р.В. Управління кроковими двигунами / Р.В. Бачинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 27. – С. 163–168.

5. Victor K. Stepper Motor Driver for Smart Gauges // McGraw-Hill, 2003.


Повний текст: PDF