КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Тетяна Євгенівна Вуж, Віталій Борисович Мокін, Тетяна Григорівна Ревіна

Остання редакція: 2018-03-20

Анотація


Проведено аналіз існуючих засобів медичного діагностування та медичних додатків для прогнозування ризику захворювання людей на алергічні захворювання при побудові інформаційної технології ідентифікації просторово-хронологічного впливу стаціонарних об’єктів. 


ANALYSIS OF MEDICAL DIAGNOSTICS FOR FORECASTING INDIVIDUAL RISK OF DISEASES AFTER INFLUENCE OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION


Abstracts 

The analysis of existing devices of medical diagnostics and medical applications for predicting the risk of people with allergic diseases in the construction of information technology for the identification of spatial and chronological effects of stationary objects is carried out.


Ключові слова


інформаційна технологія; забруднення повітря; алергенний пилок; медичні пристрої експрес-діагностування;information technology; air pollution; allergenic pollen; medical devices of express diagnosis

Посилання


1. Мокін В. Б. Метод просторово-часового оцінювання параметрів стаціонарних у просторі об’єктів по їх сумарному впливу в одній точці / Т. Є. Вуж, В. Б. Мокін // Проблеми інформаційних технологій. – 2017. – № 02 (022). – С. 142-151.

 

2. Michael D. Martin. Anthesis synchronization and floral morphology determine diurnal patterns of ragweed pollen dispersal / Michael D. Martin, Marcelo Chamecki, Grace S. Brush // Agricultural and Forest Meteorology. – 150 (2010). – 1307–1317. – doi 10.1016/j.agrformet.2010.06.001.

 

3. Сайт виробника пристрою та додатку для контролю за астмою. – Режим доступу: http://healthcareoriginals.com

 

4. Сайт виробника пристроїв для контролю алергічних реакцій. – Режим доступу: http://madebychip.com/aibi.html


Повний текст: PDF