КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КРЕСЛЕННЯ СХЕМ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИНЦИПОВИХ
Яніна Германівна Скорюкова, Юрій Олександрович Слободянюк

Остання редакція: 2018-03-15

Анотація


Анотація. В статті наведено порівняльний аналіз програмного забезпечення для креслення електричних принципових схем.


ANALYSIS OF THE MODERN SOFTWARE FOR DRAWING ELECTRICAL PRINCIPAL SCHEMES

Abstract: In the article the comparative analysis of software for drawing of electric principle schemes is given


Ключові слова


інженерна графіка; програмне забезпечення для креслення; схеми електричні принципові;engineering graphics; software for drawing; electric principle schemes

Посилання


1. Єдина система конструкторської документації. Правила виконання електричних схем : ДСТУ ГОСТ 2.702:2013. - [Чинний від 2014-09-01] – Київ : Держспоживстандарт України, 2006.

2. draw.io [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: www.draw.io (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.

3. digikey [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: https://www.digikey.com/schemeit/project/ (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.

4. sPlan [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/electronic-software/splan-70.html?language=en (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.

5. DipTrace [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: https://diptrace.com/ua/diptrace-software/shemotekhnika  (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.

6. MS Visio [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: https://products.office.com/en/visio/flowchart-software?tab=tabs-1 (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.


7. AutoCAD Electrical [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: https://www.autodesk.com/products/autocad-electrical/overview (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.

8. TinyCAD Electrical [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.  – Режим доступа: https://www.tinycad.net/Home/Documentation (дата звернення 27.02.2018). – Назва з екрана.
 


Повний текст: PDF