КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ПРОФІЛІВ УЧАСНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Антон Олександрович Концевой

Остання редакція: 2018-03-26

Анотація


В даній статті розглянуто перспективи, завдання, методи і додатки для аналізу мережевих (соціальні зв'язки між користувачами) і текстових (повідомлення і профілі користувачів) даних: визначення демографічних атрибутів користувачів, пошук описів подій в корпусах повідомлень, ідентифікація користувачів різних мереж, пошук спільнот користувачів і оцінка інформаційного впливу між користувачами.

 

ANALYSIS OF PROFILES OF PARTICIPANTS OF SOCIAL NETWORKS

Abstracts: 

This article considered such topics as problems, problems, methods and applications for analysis of network (social connections between users) and text (messages and user profiles) of data: was given definition of demographic attributes of users, search of event descriptions in message corps, identification of users of different networks , search for user communities and measure the informational impact among users.

 


Ключові слова


соціальні мережі; соціальні дані; призначені для користувача дані; мережевий аналіз; аналіз соціальних мереж; аналіз вмісту; веб-сервіси; мікроблоги; комп'ютерна лінгвістика; теорія графів; машинне навчання; розподілені алгоритми і системи

Повний текст: PDF