КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017)

Розмір шрифта: 
Інформаційна технологія моніторингу якості електронних навчальних матеріалів
Іван Анатолійович Моргун, Мирослав Павлович Боцула

Остання редакція: 2017-03-21

Анотація


Розроблено інформаційну технологію для автоматизованого моніторингу якості ЕНМ на базі зворотніх оцінок
респондентів за певними критеріями, яка дозволила прискорити прогнозування інтегральної оцінки електронних
навчальних матеріалів.

 

Information technology for monitoring the quality of electronic educational materials

Abstracts: The information technology for automated quality monitoring ENM estimates based on reverse respondents according to certain criteria, which will accelerate the forecasting integrated assessment of e-learning materials.


Ключові слова


машинне навчання; інформаційні технології; оцінювання якості; кластерізація; нейроні мережі; machine learning; information technology; quality evaluation; clustering; neural network

Посилання


1. Боцула М. П. Новий метод та iнформацiйна технологiя обробки даних для управлiння якiстю електронних навчальних курсiв / М. П. Боцула, I. А. Моргун. // Iнф. Тех. – 2014. – №1. – С. 84–89.

2. Технології обробки та моделювання екологічної та економічної інформації [Електронний навчальний посібник] / В. Б. Мокін,
А. В. Поплавський, М. П. Боцула, А. Р. Ящолт. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 120 с.

3. Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – 2-е вид., змін. та доп. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 317 с.

4. Мюллер А. Введение в машиное обучение с помощью Python / А. Мюллер, С. Гвидо. – М.: O'Reilly Media, 2017. – 392 с.

5. Вьюгин В.В. «Математические основы теории машинного обучения и прогнозирования» М.: 2013. - 387 с. 


Повний текст: PDF