КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017)

Розмір шрифта: 
Аналіз та прогноз резервів поверхневих і підземних вод для потреб водопостачання Вінницької області
Віталій Борисович Мокін, Євгеній Миколайович Крижановський, Анастасія Олександрівна Слободянюк

Остання редакція: 2017-03-29

Анотація


Здійснено аналіз та прогноз резервів поверхневих і підземних вод для потреб водопостачання
Вінницької області. Відображено стан водокористування природними водами. За допомогою сучасних геоінформаційних технологій здійснено візуалізацію показників, що характеризують запаси водних ресурсів та стан водокористування Вінницької області. Запропоновано шляхи та заходи мінімізації динаміки зменшення резервів джерел питної води у Вінницькій області

 

 

The analysis and forecast reserves of surface and groundwater for water supply needs of Vinnytsia region are realized. Reflected the current state of water use in natural waters. The visualization indicators of the stocks of water resources and water status of Vinnytsia region is realized using modern geoinformation technologies.The ways and measures to minimize the reduction of sources of drinking water reserves in the Vinnitsa region.Ключові слова


резерви природних вод ; водні ресурси ; аналіз даних ; екологічний моніторинг ; водокористування ; Вінницька область ; natural water reserves ; water resources ; data analysis ; environmental monitoring ; water management ; Vinnytsia region

Посилання


1. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області за 2015 рік.

2. Геоінформаційні системи в екології. – Електронний навчальний посібник / Під ред. Є. М. Крижановського. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 182 с.

3. Геоінформаційна аналітична система державного моніторінгу довкілля Вінницької області.Ч.І. Моніторинг поверхневих вод. - Методичний посібник / Під ред. В.Б. Мокіна та О.Г. Яворської. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 78 с.

4. Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами : монографія / В. Б. Мокін, В. Г. Сторчак, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, В. Ю. Балачук. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 196 с.

5. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів : монографія / М.О. Клименко, В. Б. Мокін, І. І. Овчаренко, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт та ін. [15 співавторів] / За заг.ред. Фещенка В.П. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 250 с.


Повний текст: PDF