КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017)

Розмір шрифта: 
Інтелектуалізована система Джонс-матричного картографування плівок плазми крові для діагностики молочних залоз
Наталія Іванівна Заболотна, Костянтин Олегович Радченко, Олександр Володимирович Карась

Остання редакція: 2017-03-20

Анотація


В роботі запропоновано інтелектуалізовану систему Джонс-матричного картографування плівок плазми крові. Вперше було реалізовано підхід автоматизованої підтримки прийняття рішень для класифікації та диференціації зразків на «норму» та «патологію» на основі методу нечіткої логіки.

 

Intellectualized Jones Matrix system of blood plasma films mapping for the breast diagnostics

Abstracts: The intellectualized system of Jones-matrix mapping of blood plasma films were proposed in this paper. Automated decision making methodology for the samples classification and differentiation to “norma”-”pathology” by implementation of decision-making technology based on fuzzy-logic method were first implemented.


Ключові слова


матриця Джонса; матриця Мюллера; поляризація; діагностика; нечітка логіка; Mueller matrix; Jones matrix; polarization; diagnostics; fuzzy logic

Посилання


1. Дроненко О. В. Застосування системи поляризаційного картографування азимутів лазерних зображень плівок плазми крові у діагностиці патології молочних залоз / О. В. Дроненко, К. О. Радченко, І. В. Колотченко. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – С. 73–81.

 

2. Багатопараметрична Джонс-матрична мікроскопія плівок біологічних рідин людини у діагностиці та класифікації їхніх оптичних властивостей / [О. Г. Ушенко, В. О. Савич, Ю. О. Ушенко та ін.]. – Чернівці, 2015. – 189 с.

 

3. Заболотна Н. І. Система мюллер-джонс-матричної поляризаційної діагностики оптико-анізотропних середовищ [Електронний ресурс] / Н. І. Заболотна, К. О. Радченко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/996.

 

4. Заболотна Н.І. Архітектура і алгоритми функціонування та аналізу даних двовимірних систем лазерної поляриметрії біологічних тканин / Н.І. Заболотна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. - №1( 25). – С.54-65.


Повний текст: PDF