КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017)

Розмір шрифта: 
Огляд алгоритмів відновлення цифрових голограм
Ростислав Юрійович Довгалюк

Остання редакція: 2017-03-20

Анотація


Розглянуто методи моделювання дифракції в задачах відновлення цифрових голограм. Проаналізовано доречність застосування наближення Френеля, Фраунгофера та методу кутового спектру.


Digital hologram reconstruction algorithms review
Abstracts: Diffraction modeling methods for digital holograms reconstruction are reviewed. Necessity of Fresnel and Fraunhofer approximations and angular spectrum method usage is studied.


Ключові слова


відновлення цифрових голограм; наближення Френеля; наближення Фраунгофера; метод кутового спектру

Посилання


New Techniques in Digital Holography / Pascal Picart. – John Wiley & Sons, 2015.

Off-axis digital hologram reconstruction: some practical considerations / Nicolas Verrier, Michael Atlan // Applied Optics. – 2011. – Vol. 50. – P. 136–146.

Digital recording and numerical reconstruction of holograms / Ulf Schnars, Werner P. O. Juptner // Measurement Science and Technology. – 2002. – Vol. 13. – P. 85.

Digital Holography and Three-Dimensional Display / Ting-Chung Poon. – Springer US, 2006.

Introduction to Fourier Optics / Joseph W. Goodman. – McGraw-Hill, 2005.

Digital Hologram Synthesis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://holo.zcu.cz/txt/TR-2007-02.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 13.03.2017.

Повний текст: PDF