КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017)

Розмір шрифта: 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ НА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ
Фаяз Санаулла Дава Хан

Остання редакція: 2017-03-27

Анотація


В роботі запропоновано підхід до лінгвістичного аналізу тексту на виявлення терористичної загрози. Відповідна інформаційна технологія поєднує методи аналізу, оцінки та очищення текстових даних, а також застосовує експертну модель виявлення загроз з використанням платформи для паралельної обробки даних Apache Spark.Linguistic text analysis for detection terrorist threat

 

Abstrac

In this work presents an approach to linguistic analysis of the text to identify the terrorist threat. Relevant information technology combines methods of analysis, evaluation and treatment of text data, and uses peer model detection using the platform for parallel processing Apache Spark.Ключові слова


аналіз тексту;експертна модель;нейромережі;логістична регресія;машинне навчання;великі дані;терористичні загрози;text analysis;expert model;neural networks;logistic regression;machine learning;big data;terrorist treats;

Посилання


Spark latests documentation [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://spark.apache.org/docs/latest/


M. Odersky, L. Spoon, B. Venners. Programming in Scala. : Artima. – 2008. – P. 736


Барсегян А., Куприянов М., Холод И., Степаненко В. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining: Учеб. пособ. для вузов / Програмирование 2004 — 331с.Повний текст: PDF