КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016)

Розмір шрифта: 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОЛІСНОЇ БАЗИ ВАГОНІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Тетяна Володимирівна Лисак

Остання редакція: 2016-03-23

Анотація


В даній доповіді було  розроблено три варіанти структурних схем для яких розраховано основні критерії якості для вибору найбільш оптимального варіанту структурної схеми.Виведені аналітичні рівняння перетворення переміщення та тиску, оцінені похибки вимірювання інформативних параметрів процесу пресування. Для визначення впливу неінформативних параметрів на вимірювальні канали була застосована методика розкладу функції перетворення в ряд Тейлора. 


Ключові слова


автоматизована система;колісна база; колісна пара; вагони; залізничний транспорт; вимірювання; переміщення; тиск; діаграма пресування.

Посилання


1.Михалевич М.П. Изготовление и ремонт колесных пар: методические указания / М.П.Михалевич – изд-во ДВГУПС 2009. – 50 с. :ил.


2.Прилад для запису діаграм "тиск-шлях" [електронний ресурс] Режим доступу: http://5406483.ru/


3.Пристрій електронної реєстрації процесу пресування колеса на вісь [електронний ресурс] Режимдоступу: http://ru.dtest.ru/catalog/3/ustroystvo_elektronnoy_registratsii_protsessa_zapressovki_kolesa_na_os/


4.Вимірювачі тиску та переміщення [електронний ресурс] Режим доступу: http://pdf.reestrsi.ru/file/44542-10.pdf


5.Шабатура Ю.В.Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка методів вимірювань та ІВС для визначення переміщень товщин і тисків в технологічних процесах вагоноремонтного виробництва. / Ю.В. Шабатура., К.В.Овчинников, І.М. Штельмах, 2009, 31с.


Повний текст: PDF