КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016)

Розмір шрифта: 
Моделі реалізації матричного корелятора на оптоелектронній елементній базі
Дмитро Олександрович Шаромов

Остання редакція: 2016-03-23

Анотація


Пропонується структура матричного корелятора, який може бути використаний у спеціалізованих обчислювальних пристроях для цифрової обробки сигналів та  аналізу зображень який працює у реальному часі. Розглядаються способи реалізації матричного корелятора.


Ключові слова


матричний корелятор; оптоелектронна елементна база; оптичний корелятор; цифрова обробка зображень; аналіз сигналів та зображень.

Посилання


  1. Суханова Е. М.  Матричная корреляция / Е. М. Суханова // Труды VI Колмогоровских Чтений. – 2008. – С. 176-181.

  2. Авторское свидетельство СССР №1381539, кл, G 06 F 15/336. Коррелятор/ В. П. Кожемяко, Ю. Ф. Кутаев, В. Б. Гайда, Т. Б. Мартынюк. - №4829498/24, заявл. 28.05.90, опубл. 30.04.92, Бюл. №16.

  3. Захаров С. М. Оптоэлектронные интегральные схемы с применением полупроводниковых вертикально излучающих лазеров / С. М. Захаров, В. Б. Фёдоров, В. В. Цветков // Квантовая электроника. – 1999. – №3. – С. 189-205.


Повний текст: PDF