КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (2019)

Розмір шрифта: 
НЕАЛГЕБРАЇЧНІ МЕТОДИ ДЕКОДУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ
Василь Петрович Семеренко, Юлія Сергіївна Халіна

Остання редакція: 2019-03-10

Анотація


Проведено порівняльний аналіз неалгебраїчних методів декодування циклічних кодів (Меггіта, мажоритарного та порогового декодування). Розглянуто математичне обгрунтування для декодування циклічних кодів на  основі перестановок розрядів кодового слова. Проаналізовані вимоги до автоматного генератора перестановок.

 

 

NONALGEBRAIC METHODS OF DECODING OF CYCLIC CODES

Abstract:  Comparison analysis of non-algebraic methods for decoding of cyclic codes (Meggitt decoding, majority decoding, threshold decoding) is considered. A mathematical substantiated for decoding cyclic codes based on permutations of codeword bits is considered. The requirements to automaton generator of the permutations  are analyzed.


Ключові слова


циклічні коди; перестановочне декодування; лінійна послідовнісна схема; cyclic codes, permutation decoding, linear finite-state machine

Посилання


Кларк, Дж., мл., Кейн. Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. М. : Радио и связь,1987. – 392 с.

 

Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. М. : Мир, 1986. 576 с.

 

Золотарев В.В., Зубарев Ю.Б., Овечкин Г.В. Многопороговые декодеры и оптимизационная теория кодирования. М. : Горячая линия - Телеком, 2012. – 239 с.

 

Semerenko V.P. On the error-correcting capabilities of iterative error corection codes, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, issue 4 (97), pp. 31–39, 2019.  

 

Конопелько В.К., Липницкий В.А. Теория норм синдромов и перестановочное декодирование помехоустойчивых кодов. Минск, Едиториал УРСС, 2004. – 239 с. – 176 с.

 

        Семеренко В. П. Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2015. – 444 с.


Повний текст: PDF