КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (2018)

Розмір шрифта: 
ЗАСТОСУАННЯ МЕМЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ
Володимир Васильович Малиновський, Володимир Іванович Месюра

Остання редакція: 2018-03-22

Анотація


Досліджується поняття меметичного алгоритму та особливості його застосування для розв’язання багатоекстремальних задач. Результати дослідження можуть бути використані для пошуку рішень у різноманітних прикладних задачах

 

Abstract
The concept of a memetic algorithm and the features of its application for solving multiextremal problems are studied. The results of the research can be used to find solutions to various applied problems.


Ключові слова


мем; меметичний алгоритм; генотип; фенотип; meme; memetic algorithm; genotype; phenotype.

Посилання


Малиновський, В. О. Інтелектуальний модуль евристичного пошуку для задачі про турніри / В. О. Малиновський, В. І. Месюра // XLVI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ - 2017) / Електронне наукове видання матеріалів конференії. – Вінниця, 2017. – Режим доступу: https://conferences. vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/ 2224/2116 (дата зверення 10.03.2018) – Назва з екрану.


Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой: учебное пособие / А.П.Карпенко. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017. – 448 с. – ISBN 978-5-7038-4634-6

Dawkins R. The Selfish Gene / R. Dawkins. – Oxford University Press. – 1976. –P.224

Сахаров М.К. Меметические алгоритмы для решения задачи нелинейной оптимизации. Обзор / М.К.Сахаров, А.П.Карпенко // Наука и Образование. – МГТУ им. Н.Э.Баумана, Электронной журнал. – 2015, №1б – С.119-142. – DOI: 10.7463/1215.0829099. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/memeticheskie-algoritmy-dlya-resheniya-zadachi-globalnoy-nelineynoy-optimizatsii-obzor (дата звернення 14.03.2018) – Назва з екрану.


Меметика / Википедия. Свободная энциклопедия [Электронное издание]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата звернення 12.05.2017) – Назва з екрану.


Liang K. Lamarckian evolution in global optimization / K. Liang, X. Yao, C. Newton // Proc. of the 26th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2000). – Vol. 4. – IEEE Publ., 2000. – P. 2975-2980. – DOI: 10.1109/IECON.2000.972471


Houck C. Utilizing Lamarckian Evolution and the Baldwin Effect in Hybrid Genetic Algorithms. / C. Houck, J. Joines, M.Kay // NCSU-IE Technical Report 96-01. Meta-Heuristic Research and Applications Group. – Department of Industrial Engineering, North Carolina State University, 1996. – P. 96-101.


Neri F. Handbook of Memetic Algorithms / F. Neri, C. Cotta, P. Moscato. –Springer Berlin Heidelberg, 2011. – 368 P. – DOI: 10.1007/978-3-642-23247-3 (Ser. Studies in Computational Intelligence; vol. 379).


Wolpert D. No free lunch theorems for optimization / D. Wolpert, W. Macready // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. – 1997. Vol. 1, no. 1. – P. 67-82. – DOI: 10.1109/4235.585893


Krasnogor N. A tutorial for competent memetic algorithms: model, taxonomy, and design issues / N. Krasnogor, J. Smith // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. – 2005, Vol.9. – P. 474 – 488. DOI: 10.1109/TEVC.2005.850260


Повний текст: PDF