КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (2017)

Розмір шрифта: 
Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення
Михайло Олександрович Гранік, Володимир Іванович Месюра

Остання редакція: 2017-03-05

Анотація


Метою роботи є розробка методу визначення схожості новинних текстів. У роботі запропоновано метод порівняння схожості новинних текстів на основі порівняння їх заголовків. Ця задача була зведена до задачі порівняння коротких текстів. Метод може бути використано для кластеризації новинних текстів.

 

The main goal of the article is the development of the method for comparing news articles. It is suggested to compare news articles based on their titles. This problem was reduced to assignment problem. Method can be used for news articles clasterization.


Ключові слова


новини; порівняння новин; задача про призначення; news articles, comparison of the news articles, assignemnt problem. .

Посилання


  1. Mihai Lintean. Measuring semantic similarity in short texts through greedy pairing and word semantics / Mihai Lintean, Vasile Rus //  Proceedings of the Twenty-Fifth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference .– 2012.–  P. 244-249
  2. Гранік Михайло.Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування / Михайло Гранік, Володимир Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту .– 2016.– Ст. 75-79

3. Угорський алгоритм розв'язку задачі про призначення [Електронний ресурс] .– Режим досутпу до статті: http://e-maxx.ru/algo/assignment_hungary


Повний текст: PDF