КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018)

Розмір шрифта: 
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Анна Сергіївна Кульматицька

Остання редакція: 2018-03-21

Анотація


Запропоновано метод пошуку оптимальних місць під’єднання та потужностей генерування відновлювальних джерел електроенергії. Показано їх вплив на нормальний режим роботи електричних мереж.Abstract
The method for finding optimal places to connect and capacity to generate renewable electricity. Showing their impact on the normal mode of electrical networks


Ключові слова


відновлювальні джерела електроенергії; нормальний режим; оптимальні місця; потужність; renewable electricity; normal mode; optimal places; power

Посилання


Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах // Технічна електродинаміка. – 2011. – № 1. – C. 46-53.


Shukla T.N., Singh S.P., Naik K.B. Allocation of optimal distributed generation using GA for minimum system losses in radial distribution networks // International Journal of Engineering, Science and Technology.
– 2010. – Vol. 2. – №3 – P. 94–106.


Кириленко О.В., Павловський В.В., Яндульський О.С., Стелюк А.О. Керування режимом роботи електростанції з відновлюваними джерелами енергії в умовах зміни частоти в енергосистемі //
Технічна електродинаміка. - 2012. -№ 4. - С. 52-57.


Кулик В.В., Малогулко Ю.В., Магас Т.Є. Оптимальне керування розосередженими джерелами електроенергії з асинхронними генераторами засобами Smart Grid // Наукові праці ВНТУ. – 2011. –
№4. – С. 1–6. Електронний ресурс. Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/download/1404/999.


Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж в процесі оптимального керування їх режимами: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. –123 с.


Лежнюк П.Д., Кравчук С.В. Оптимізація схем під’єднання нетрадиційних і відновлювальних джерел електроенергії в електричних мережах // Вісник Чернігівського державного технологічного
університету. – 2014.– №2.– с. 168-173.


Повний текст: PDF