КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018)

Розмір шрифта: 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ У РОБОТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Микола Миколайович Мошноріз

Остання редакція: 2018-03-13

Анотація


Розроблено підхід до попереднього енергоаудиту будь–якої системи водопостачання. Запропоновано загальні рішення для підвищення ефективності роботи системи водопостачання засобами електричного приводу.

 

ENERGY AUDIT AT WORK WATER SUPPLY SYSTEMS

Abstract: The approach to the previous energy audit of any water supply system is developed. The general solutions for increasing the efficiency of the water supply system by means of electric drive are proposed.


Ключові слова


система водопостачання; енергоаудит; ефективність роботи; water supply system; energy audit; efficiency of work

Посилання


1. Положення про Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження України. Постанова Кабінету міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF#n9.

 

2. Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України. Енергетичний аудит. Енергоменеджмент. Режим доступу: http://ukrenergoaudit.org/ua/diyalnist/energoaudit.html.

 

3. Лезнов  Б.  С.  Энергосбережение  и  регулируемый  привод  в  насосных  и  воздуходувных  установках / Б. С. Лезнов. − М.: Энергоатомиздат, 2006. − 359 c.

 

4. Мошноріз М. М. Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насосної станції водопостачання. Монографія / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 138 с.


Повний текст: PDF