КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018)

Розмір шрифта: 
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Андрій Олександрович Воробєй

Остання редакція: 2018-03-12

Анотація


У роботі висвітлено актуальність енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.  Показано доцільність створення на підприємствах автоматизованих систем контролю і планування енергоспоживання.

 

AUTOMATED PLANNING OF ENERGY CONSUMPTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract

In this work was explained the problem of energy-efficient use of fuel and energy resources. The expediency of creation of automated control systems and energy consumption planning at enterprises is shown. 


Ключові слова


енергозбереження; енергетична ефективність; промислове підприємство; energy saving; energy efficiency; industrial enterprise

Посилання


1. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств / І. Ю. Єпіфанова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epifanova.vk.vntu.edu.ua/file/monograph/f623f63a5e11d8f14a6b954a82871827.pdf.

2. Ковалко М. П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України // Відп. ред. А.К. Шидловський / М.П. Ковалко, С.П. Денисюк. – К.: УЕЗ, 1998. – 506 с.

3. Толбатов В.А. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах: навчальний посібник /В.А. Толбатов, І.Л. Лебединський, А.В. Толбатов. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 195 с.

4. Шуллє Ю. А. Програмно-технічне забезпечення енергозберігаючих заходів [Електронний ресурс] / Юлія Шуллє // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13142.

5. Демов О. Д. Створення інформаційної бази електрозбереження промислових підприємств м. Вінниці / О. Д. Демов, Ю. А. Шуллє, В. В. Захаров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 62-65.


Повний текст: PDF