КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018)

Розмір шрифта: 
Нестандартний аналіз в ТОЕ: перехідні процеси в колах 1 порядку з порушенням законів комутації
Самоїл Шулімович Кацив

Остання редакція: 2018-02-23

Анотація


Анотація
Розглянуто використання математичного апарату нестандартного аналізу для аналізу перехідних процесів в електричних колах 1 порядку з порушенням законів комутації.

The non-standard analysis in TBE: transients in circuits of 1 order with infringement of laws of switchin    

Abstract
Application of mathematical apparatus  of the non-standard analysis  for analysis of transients in electric cir-cuits of 1 order with infringement of laws of switching is considered.Ключові слова


infinitesimal number, indefinitely large number, non-standard number, standard number, circuits of 1 order.

Посилання


1.    Карпов Ю. О. Розширення області застосування символічного методу розрахунку елек-тричних кіл за рахунок використання методів нестандартного аналізу (частина 1) / Ю. О. Кар-пов, С. Ш. Кацив, А. В. Козловський // Вісник Інженерної Академії України. – 2013 – №1. – с. 236-239.

2.    Карпов Ю. О. Розширення області застосування символічного методу розрахунку елек-тричних кіл за рахунок використання методів нестандартного аналізу (частина 2) / Ю. О. Кар-пов, С. Ш. Кацив, А. В. Козловський // Вісник Інженерної Академії України. – 2013 – №2. – с. 262-265.

3.    Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры / Робинсон А. – М.: Наука, 1967. – 376 с.


Повний текст: PDF