КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019)

Розмір шрифта: 
ГАЗОБЕТОННІ СТІНОВІ МАТЕРІАЛИ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Олександр Володимирович Христич

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Висвітлено актуальність потреби в екрануванні шкідливих електромагнітних випромінювань. Обґрунтовано можливість отримання нового газобетону, як у будівельного матеріалу з поліфункціональними властивостями. Досліджено фізико-механічні, конструкційні радіо екрануючі характеристики зразків металонасиченого газобетону. Підтверджено можливості використання металонасичених виробів поризованої структури як будівельних матеріалів для теплоізоляції і екранування електромагнітних випромінювань.


The urgency of the need for the screening of harmful electromagnetic radiation is highlighted. The possibility of obtaining a new aerated concrete, as a building material with polyfunctional properties, is substantiated. The physical-mechanical, structural radio-shielding characteristics of samples of metal-saturated aerated concrete are studied. The possibility of using metal-saturated products of porous structure as building materials for thermal insulation and shielding of electromagnetic radiation has been confirmed.Ключові слова


електромагнітні випромінювання, фізико-механічні властивості, металонасичений газобетон, поліфункціональні властивості, electromagnetic radiation, physical and mechanical properties, metal-saturated aerated concrete, polyfunctional properties.

Посилання


Список використаної літератури

 

1. Крылов В.АЗащита от электромагнитных излучений. / В. А. Крылов, Т. В. Юрченкова. – М.: Сов. Радио, 1972. – 216 с.

2. Лисачук Г.В. Использование железосодержащих промышленных отходов для керамических материалов, экранирующих ЭМИ. / Г. В. Лисачук, Ю. Д. Трусова, Р. В. Кривобок, Л. П. Щукина // Міжнародна науково-технічна конференція «Енергозберігаючі технології. Застосування відходів промисловості в будівельних матеріалах та будівництві».– Київ: Пульсари. –2004. – С. 77.

3. Лемешев М.С., Кравцов Ю. И. Радиоэкранирующие и радиопоглощающие бетоны // Матеріали VIII міжнародної науково – практичної конференції “ Наука  і освіта 2005”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2005. – Том 55. – С. 28 – 29.

4. Сердюк В. Р. Фізико-хімічні особливості формування структури електропровідних бетонів./     В. Р. Сердюк, М. С.  Лемешев,О. В.  Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – № 2. –     С. 5– 9.

5. Сердюк В.Р. Поліфункціональні властивості бетела-м. / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич  // Тези докладів Міжнародної науково-технічної конференції “Ресурсо-економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: УДАВГ. – 1996. – С. 34.

 


Повний текст: PDF