КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019)

Розмір шрифта: 
ВПЛИВ ЗМІНИ ВОЛОГОСТІ СИПУЧОГО ГРУНТУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ПАЛІ
Микола Попович, Олександр Анатолійович Іванішин

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Запропоновано дослідити визначення несучої здатності піщаного ґрунту по боковій поверхні палі, яке дозволить оцінити вплив зміни вологості ґрунту в процесі експлуатації.

INFLUENCE OF CHANGE OF HYGIENE OF COOKING SOIL
BEARING THE FUEL PASSENGER

It is proposed to investigate the determination of the bearing capacity of sandy soil on the side of the pile, which will allow to assess the effect of changes in soil moisture during the operation


Ключові слова


ґрунт; пісок; зсув; дилатансія; тертя; бокова поверхня; паля; несуча здатність;soil; sand; offset; dilatation; friction; lateral surface; pile; bearing capacity

Посилання


1. Основи і фундаменти будівель та споруд: ДБН В.2.1-10-2009. Зміна 1 - [Чинний від 2011-07-01]. – К. : Мінбуд України, 2011. – 55 с. – (Державні будівельні норми України).

2. Бронин В.Н., Федоров В.Г. Особенности проектирования фундаментов из булавовидных свай при застройке территории Латвийской ССР / Латв. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информ. — Рига, 1980. — 59 с.

Повний текст: PDF