КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019)

Розмір шрифта: 
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВ НА ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЕЛЬНЯХ
Наталія Дмитрівна Степанова, Анастасія Володимирівна Гарбуз

Остання редакція: 2019-03-11

Анотація


Розглянуто використання альтернативних палив в якості джерел теплоти на опалювальних котельнях, їх вплив на забруднення атмосферного повітря та на ефективність роботи теплогенераторів. Приведені обсяги викидів забруднюючих речовин різними видами традиційних джерел енергії.

 

 

THE USE OF ALTERNATIVE TYPES OF FUELS IS ON THE HEATED BOILER ROOMS

Abstracts:  The uses of alternative fuels in quality the sources of warmth on the heated boiler rooms, their influence are considered on contamination of atmospheric air and on efficiency of work of caldron. Resulted volumes of extrass of contaminents by the different types of traditional energy sources.


Ключові слова


альтернативні палива; теплота; традиційні джерела енергії; пеллети.

Посилання


Гуцаленко Л.В. Стан та основні чинники розвитку виробництва біологічного палива в Україні та світі / Л.В. Гуцаленко, В.Ю. Фабіянська // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Збірник наукових праць. – Вип. 19., 2013. – С. 168 – 174.


Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bio.ukrbio.com/ua/articles/3589/. –Назва з екрану.


Степанова Н. Д. Підвищення енергоеклогічної ефективності комплексного використання традиційних та альтернативних видів палив для виробництва теплоти / Н. Д. Степанова, А. В. Гарбуз. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Інноваційні технології в будівництві – 2018”. – 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/6085/5081 .


Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки. Учебное пособие. – Пенза: Изд-во. ун-та, 2005. – 210 с.


Повний текст: PDF