КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019)

Розмір шрифта: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СОНЯЧНИХ ПОВІТРЯНИХ КОЛЕКТОРІВ
Андрій Юрійович Грідін, Георгій Сергійович Ратушняк

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Вказано характеристику та сферу застосування сонячних повітряних колекторів. Визначено особливості колекторів такого типу. Перераховано переваги та недоліки використання сонячних повітряних колекторів.

 

 

Abstract: Explained characteristic and branch of employment solar air collectors. Determined features of collectors this type. Advantages and disadvantages of employment solar air collectors were listed.


Ключові слова


сонячні повітряні колектори, система повітряного опалення; вентиляція; теплоакумулятор; solar air collectors; air-heating system; ventilation; heat accumulator.

Посилання


Сонячні повітряні колектори – інструмент для збереження тепла та енергії [Електронний ресурс] // інформаційний портал житло in.ua – Режим доступу до ресурсу: https://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/chista_energya/sonyachni_povitryani_kolektory_instrument_zberezhennya_tepla_ta_energii.html.

 

Чак Маркен. Проектирование систем воздушных солнечных колллекторов. По материалам: журнала «Энергия в быту» (Home power)/; пер. с англ. Экологической организации «Маленькая Земля» при содействии Норвежского общества охраны природы. – Таджикистан, Душанбе, 2004. – С.7.

 

Танака С., Суда Р. Жилые дома с автономным солнечным теплохладоснабжением/ пер. с япон. Е. Н. Успенской. – М.: Стройиздат, 1989. – С. 184.

 

Сканави А.Н., Малахов Л.М. Отопление: Учебник для вузов. – М,: Издательство АСВ, 2008. – 576 с.:ил.

 

Патент на корисну модель України № 68773 UA МПК F24J 2/200(2016.01). Система повітряного опалення / В.М. Желих, Х.Р. Лесик // Промислова власність. – 2017. - №1; заявл. 21.06.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№1.


Повний текст: PDF