КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2018)

Розмір шрифта: 
ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ У ПРИМІЩЕННЯХ
Михайло Володимирович Назаренко

Остання редакція: 2018-03-20

Анотація


Розглянуто можливості і ефективність використання сонячної енергії для створення сприятливих умов у приміщеннях. Показано застосування сонячної енергії для систем постачання теплої води. 

  USE OF SOLAR ENERGY TO ENSURE MULTIPLE MICROCLIMATIC CONDITIONS IN ACCOMMODATION

Abstracts
Possibilities and efficiency of using solar energy for creation of favorable conditions in premises are considered. The application of solar energy for systems of supply of warm water is shown.


Ключові слова


сонячна енергія; мікроклімат; сонячне випромінювання; приміщення; solar energy; microclimate; solar radiation; space

Посилання


1. Харченко H.B., Делягин Г.Н., Солнечные теплогенерирущие установки для систем теплоснабжения, М.МИСИ, 1987.


2. Рекомендации по расчету и проектированию систем горячего водоснабжения ссолнечными водонагривателъными установками, Ташкент, АН УзбССр.ФТИ, 1977.


3. Пона О. М., Гулай Б. І., Порівняння ефективності комбінованого сонячного колектора за різних режимів його експлуатації – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/39429/37259


Повний текст: PDF