КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2018)

Розмір шрифта: 
Відбиваюча теплова ізоляція для утеплення будівель
Василь Романович Сердюк, Надія Дишкант

Остання редакція: 2018-03-12

Анотація


В матеріалах статті наведені основні технологічні підходи скріплення теплоізоляції до огороджуючих конструкцій стін. Розкритий механізм роботи відбиваючої ізоляції та наведена класифікація  різновидів пінофолу, маркування цього утеплювача, його основні характеристики та область використання.

Abstract. The materials of the article give the main technological approaches for fastening the thermal insulation to the wall fence walls. The mechanism of reflective insulation work is disclosed and the classification of varieties of foam is specified, the marking of this heater, its main characteristics and the scope of use.

Ключові слова


житловий фонд, утеплення, скріплена та відбиваюча теплоізоляція,housing fund, insulation, fastened and reflective thermal insulation

Посилання


  1. Сердюк В. Р. Будівництво сучасних систем опалення з використанням різних видів палива  [Текст]/В. Р. Сердюк, Н. О. Дишкант // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» (6-7 квітня 2017 р., м. Київ, КНУБА). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 216 с. – С. 178-179.
  2. Шилов Н. Новые технологии для снижения стоимости строительства жилья / Вестик союза строителей. №3. 2016. – С. 32-34.
  3. Олійниченко І.Р. Економія при опаленні приміщень за рахунок використання матеріалів, що відбивають теплове випромінювання / Вісник КНУТД. №6. 2013.- С.146-149.
  4.  Умнякова Н.П. Снижение теплопотерь поверхности зарадиаторной стенки // Жилищное строительство. 2015. № 2. - С. 21–24.
  5. Мананков В.М. Отражающая теплоизоляция в энергосберегающем строительстве // Все о ЖКХ. 2011. №2. - С. 57–59.
  6. Гагарин В.Г., Козлов В.В. Требования к теплозащите и энергетической эффективности в проекте актуализированного СНиП «Тепловая защита зданий» // Жилищное строительство. 2011 №8. - С. 2–6.
  7. Кузьмин В.А. Обледенение на кровлях: современные теплоизоляционные материалы и энергоэффективные решения/ Кровельные и изоляционные материалы. №6. 2016 – С.17-20.
  8. Умнякова Н.П. Теплопередача через ограждающие конструкции с учетом коэффициентов излучения внутренних поверхностей помещения // Жилищное строительство. 2014. № 6. - С. 14–17.
  9. Пенофол: достоинства и недостатки утеплителя, разновидности и особенности применения. Электронний ресурс: http://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/harakteristiki-penofola.html
  10. Національний стандарт РФ ГОСТ Р 56734-2015 «Будинки і споруди. Розрахунок показника теплозахисту огороджуючих конструкцій з відбивною теплоізоляцією». Електронний  ресурс. Режим доступа: https://www.google.com/search?source=hp&ei

 


Повний текст: PDF