КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2018)

Розмір шрифта: 
Аналітичний огляд та проблематика сучасних технологій виготовлення бетонополімерів
Олег Олегович Горюн

Остання редакція: 2018-03-04

Анотація


В доповіді представлений аналітичний огляд сучасних методів та способів виготовлення будівельних матеріалів, які підлягають насиченню спеціальними речовинами, головним чином мономерами.

 

Analytical review and problems of modern technologies for the production of polymer concrete 

Abstracts:The report presents an analytical review of modern methods and technology of manufacturing building materials that are to be saturated with special substances, mainly monomers.


Ключові слова


бетонополімери; оптимізовані бетони; насичення бетонів; технологія виготовлення бетонополімерів; polymer concrete; optimized concrete; concrete saturation; technology of polymer concrete manufacturing

Посилання


  1. Баженов Ю. М. Бетнополимеры / Баженов Ю. М.:. – Москва : СТРОЙИЗДАТ, 1983. – 462 с.

  2. Архипов А.И. Получение монолитных плит из силикатных материалов методом пропитки. – Дис. канд. техн. наук: 05.23.05, 05.23.02. – Днепропетровск, 1984. – 235 с.

  3.  Shokrieh M.M., Heidari-Rarani M., Shakouri M., Kashizadeh E. Effects of thermal cycles on mechanical properties of an optimized polymer concrete. Construction and Building Materials, 2011/8/1, vol. 25, issue no.8, pp. 3540-3549.

Повний текст: PDF