КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2016)

Розмір шрифта: 
РЕГУЛЮВАННЯ ОСІДАНЬ БУДІВЛІ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ЖОРСТКОСТІ НАДФУНДАМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Ірина Вікторівна Маєвська, Галина Миколаївна Заєць, Тетяна Анатоліївна Близнюк

Остання редакція: 2016-03-09

Анотація


Запропоновано способи корегування жорсткості надфундаментних конструкцій будівель зі стіновою конструктивною схемою, їх фундаментів або основи з метою регулювання осідань фундаментів та НДС надфундаментних конструкцій.

Ключові слова


система будівля-фундамент; основа; сумісна робота; жорсткість будівлі; піддатливість основи; осідання; напружено-деформований стан

Посилання


1. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи і фундаменти: [підручник]/ [М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О.О.Петраков, В.Б.Швець, О.В.Школа, С.В.Біда, Ю.Л.Вінніков].- Полтава, 2003. - 446 с.

2. Чухлатый М. С. Численное исследование напряженно-деформированного состояния системы «здание-фундамент-грунт» : дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.13.18; 01.02.04 / Чухлатый Максим Сергеевич. – Тюмень, 2004. – 107 с.

3. Камаев В. С. Учет жесткостных параметров зданий при расчетах оснований и фундаментов: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. техн. наук : спец. 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения» / В.С. Камаев; ГОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения». – Санкт-Петербург, 2007. – 20 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 19.

4. Маєвська І. В., Блащук Н .В.. Маєвський Г. В. Оптимізація плитних фундаментів за витратами матеріалів // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 37. – К.: КНУБА, 2015. – с. 352-362.

5. Маєвська І. В., Блащук Н. В., Бондар Т. О. Покращення роботи грунтової подушки за допомогою жорсткої горизонтальної плити // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 3 (38). Т.2 – 2013. – ПолтНТУ, с. 223-227.

Повний текст: PDF