КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2016)

Розмір шрифта: 
Обгрунтування раціональних параметрів і характеристик промислових зразків гідродинамічного устаткування кавітаційного типу для виготовлення бітумних емульсій
Катерина Володимирівна Бауман, Іван Васильович Коц

Остання редакція: 2016-02-28

Анотація


Запропонована методика інжинерного розрахунку основних технологічних параметрів кавітаційного устаткування для приготування бітумних емульсій, яка дозволяє підібрати відповідне технологічне обладнання, що забезпечить необхідний режим роботи устаткування при заданій продуктивності виготовлення емульсіі необхідноі дисперсності.

Ключові слова


Бітумна емульсія; дисперсність; кавітаційний диспергатор; бітумно-емульсійна установка; кавітаційна технологія приготування емульсіі; кавітація

Посилання


1. Пат. 37338 Україна, МПК8 E01C 19/00 Установка для приготування бітумних емульсій/    Борисенко А. А., Бауман К. В., Коц І. В.– № u200807653; заявл. 04.06.08; опубл. 25.11.08, Бюл. №22.

 

2. Бауман К. В. Експериментальні дослідження нової кавітаційної технології приготування бітумних емульсій / К. В. Бауман, І. В. Коц // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. – 2012. – № 3 (74). – С. 76 – 79.

 

3. Бауман К. В. Кавітаційна установка для приготування бітумних емульсій / Бауман К. В. // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія». – Харків: НТУ «ХПІ». –  2008. – № 38 – С. 77 – 81.

 

4. Альтшуль А. Д. Примеры расчетов по гидравлике: [Учебное пособие] /  А. Д. Альтшуль, В. И. Калицун, Ф. Г. Майрановский. – М. : Стройиздат, 1977. – 255с.


Повний текст: PDF