КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2016)

Розмір шрифта: 
Математичне моделювання високовязких двофазних течій у вертикальних трубах
Ольга Юріївна Бочкова

Остання редакція: 2016-03-11

Анотація


Представлено аналіз особливостей застосування рівняння збереження енергії для визначення втрат на тертя при русі двофазного високов’язкого потоку у вертикальному трубопроводі, висвітлено результати обробки експериментальних даних за допомогою рівняння, співставлено результати узагальнення експериментальних досліджень при застосуванні рівняння збереження енергії та рівняння імпульсів.

 

Abstract

There have been submitted the analysis of the specific application of the energy equation to determine the friction losses of two-phase high-viscosity flow in a vertical pipe, the results of the experimental data using the energy equation  have been showed, the results of generalization of experimental research in the application of  energy equation and momentum equation have been comparedКлючові слова


Двофазні потоки; високовязкі рідини; рівняння енергії; циркуляція, теплотехнологічні установки; втрати на тертя; дійсний об'ємний газовміст

Посилання


1. Балдина О. М. Гидравлический расчёт котельных агрегатов (нормативный метод) / О. М. Балдина, А. В. Локшин, Д. Ф. Петерсон. — М.: Энергия, 1978 г. – 256 с.

 

2. Ткаченко С. Й. Самозакипаючі потоки в дренажних каналах теплотехнологічних систем / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 163 с.

 

3. Ткаченко С. Й. Обобщенные методы расчёта теплогидродинамических процессов и применение их для оптимизации выпарных установок: автореферат / С. Й. Ткаченко. — Москва, 1988. – 39 с.

 

4. Баттерворс Д. Теплопередача в двофазном потоке / Д. Баттерворс, Г. Хьюитт — М. Энергия , 1980. – 328 с.

 


Повний текст: PDF