КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2016)

Розмір шрифта: 
Вібраційні пристрої з гідроімпульсним приводом для змішування багатокомпонентних сумішей
Микола Миколайович Кутняк

Остання редакція: 2016-02-28

Анотація


Виготовлення сипучих технологічних сумішей різного призначення безпосередньо у виробничих умовах на малогабаритному обладнанні економічно вигідне, оскільки істотно знижуються витрати на транспортування сировини, її зберігання, а також інколи найбільш ефективно використовуються місцеві ресурси окремих виробництв. Приготування сипучих технологічних багатокомпонентних сумішей – складний процес, в якому важливою операцією є змішування. Однак існуючі змішувачі не забезпечують якісного однорідного змішування. У створенні змішувачів нового покоління перспективним напрямком є використання вібрації.

Ключові слова


Вібраційні пристрої; гідроімпульсний привід; змішування

Посилання


Блехман, И.И. Теория вибрационных процессов и устройств. Вибрационная механика и вибрационная техника [Текст] / И.И. Блехман. – СПб.: Руда и металлы, 2013. – 640 с.

Иванец В. Н. Новые конструкции вибрационных смесителей для интенсификации процесса смешивания при прозводстве комбинированных продуктов / В. Н. Иванец, Г. Е. Иванец // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. –Выпуск № 5-6, 2000. – С. 69-72.


Ефремов И.М. Вибрационные методы перемешивания бетонных смесей в аспекте патентно-информационного анализа / И.М. Ефремов, Д.В. Лобанов, К.Н. Фигура, И.В. Комаров, Р.Е. Никифоров // Механизация строительства. 2011. № 4. – С. 6-10.

Патент на корисну модель № 89402 U Україна, МПК6 B02C 19/00. Вібраційний млин з гідроімпульсним приводом / Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П., Петрусь В. В.; заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет – № u201309939; заявл. 09.08.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 


Повний текст: PDF