КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2020)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА МІЗЯКІВСЬКІ ХУТОРИ НІТРАТАМИ
Тетяна Петрівна Івацко

Остання редакція: 2020-03-20

Анотація


В роботі наведено загальну характеристику нітратів, проаналізовано їх хімічні та фізичні властивості. Визначено вплив нітратів на живі організми, на флору та фауну, на водні об’єкти, ґрунт та на людину. Крім того, проаналізовано та визначено природні та антропогенні джерела надходження нітратів для села Мізяківські Хутори. Запропоновано рекомендації щодо зменшення вмісту нітратів у довкіллі.

Ключові слова


нітрати; забруднення; джерела забруднення; навколишнє середовище

Посилання


1. Мягченко О.П. Основи екології. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

2. Борисов В.А. Экологические проблемы накопления нитратов в окружающей среде – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.

3. Яцик А. В. Водне господарство в Україні / А. В. Яцик. - К.: Генеза, 2018. - 456 с.

4. Ласков Ю. М. Очистка сточных вод предприятий кожевенной и меховойпромышленности / Ю. М. Ласков, Т. Г. Федоровская, Г. Н. Жмаков. – М.: Легкая и пищевая промсть, 1984. – 168 с.

5. Малимон С. С. Основи екології. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 240с.

6. Маслов Н. Н. Основы инженерной геологи и механіки ґрунтов./ Н. Н. Маслов. - М.: Высш.шк., 1982. – 511 с.

7. Рябошапко А. Г. Программа ЕМЕП: химический мониторинг // Химия и жизнь. 1985. № 1; Ромась М. І., Мельничук Ю. І., Семерик В. М. Роль опадів у надходженні мінеральних речовин на територію України в теплий і холодний періоди року // Меліорація і водне госп-во. 2001. Bип. 87.


Повний текст: PDF