КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2020)

Розмір шрифта: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ
Наталія Михайлівна Кравець

Остання редакція: 2020-03-20

Анотація


В роботі здійснено аналіз фітотоксичного ефекту пестицидних препаратів з використанням методики О. А. Берестецького. Метод ґрунтується на пророщуванні насіння модельних видів рослин на різних субстратах. Для аналізу було обрано насіння редису посівного. В якості полютантів використовувались три найбільш застосовуваних у сільськогосподарському виробництві види засобів для боротьби з шкідниками, а саме: гербіцид Раундап (Монсанто), фунгіцид Ридоміл (Сингента), інсектицид Децис (CropScience).

В роботі здійснено аналіз фітотоксичного ефекту пестицидних препаратів з використанням методики
О. А. Берестецького. Метод ґрунтується на пророщуванні насіння модельних видів рослин на різних субстратах. Для аналізу було обрано насіння редису посівного. В якості полютантів використовувались три найбільш застосовуваних у сільськогосподарському виробництві види засобів для боротьби з шкідниками, а саме: гербіцид Раундап (Монсанто), фунгіцид Ридоміл (Сингента), інсектицид Децис (CropScience).


Ключові слова


токсичні речовини; водойма; водне середовище; пестицидні препарати; редис посівний

Посилання


1. Олексів І.Т. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень. Теорія, методи, практика використання. / І. Т. Олексів, Л. П. Брагінський – Львів : Світ, 1995. – 438 с.

2. Чукина Н. В. Структурно-функциональные показатели высших водних растений в святи с их устойчивостью к загрязнению среды обитания / Н.В. Чукина – дис. … канд.биол.наук. – Борок, 2010. – 24 с.

3. Vinokhodov D. O. Scientific bases of bio testing using infusorium / D. O. Vinokhodov – 2007, 270 p.

4. Строганов Н. С. Загрязнение вод и задачи водной токсикологии / Н. С.Строганов // Вопросы водной токсикологии. – М. : Наука, 1970. – С.11–24.

5. Goncharuk V. V. Comparative analysisof drinking water quality of different origin based on the result sofintegrated bioassay. Goncharuk V.V., Kovalenko V.F., Zlatskii I.A. // Journal of Water Chemistryand Technology. – 2012. V. 34, № 1. – P. 61–64.

6. Tanner S. Reaction cells and collision cells for ICP-MS: a tutorialre view S. Tanner, V. Baranov, D. Bandura Spectrochimica Acta B 57, 2002, P. 1361 –1452

7. Глуховский И.В. Современные методы обезвреживания, утилизацыи и захоронення токсических отходов промышленности: Учебное пособие. / И. В. Глуховский, В. В. Глуховский и др. – К. : ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. – 100 с.

8. Погребенник В. Д. Методи та засоби експрес-аналізу забруднення водного середовища / В. Д. Погребенник, А. В. Романюк // Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – С. 52


Повний текст: PDF