КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2020)

Розмір шрифта: 
ВМІСТ ФТОРУ У ВОДІ З ДЖЕРЕЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Зоряна Ігорівна Римар, Ольга Анатоліївна Гордієнко

Остання редакція: 2020-03-10

Анотація


Визначено вміст фторид-іонів у зразках питної води з джерел децентралізованого водопостачання, розташованих у м. Вінниці. Встановлено, що у всіх досліджених зразках води вміст фторидів менше нижньої межі нормативного діапазону фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

 

Fluorine content in water from the sources of decentralized water supply

Abstract

It has been determined the content of fluoride ions in samples of drinking water from the sources of decentralized water supply located in Vinnytsia. It has been found that in all studied water samples the fluorides content is less than the lower limit of the normative range of the physiological value of the mineral composition of drinking water.


Ключові слова


питна вода, якість води, децентралізоване водопостачання, фториди; drinking water, water quality, decentralized water supply, fluorides

Посилання


1. Якісна питна вода – основа здоров’я людини // Мистецтво лікування. – 2014. – № 2 (108). –  С. 40–42.

2. Мельничук І. В. Проблеми забезпечення якісною питною водою населення міста Івано-Франківська та шляхи її вирішення / І.  В.  Мельничук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10. –  С. 108–113.

3. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4–171–10).

4. Рычак Н. Л. Состав и качество питьевой воды разных источников водопотребления (на примере Дзержинського района города Харькова) / Н. Л. Рычак, А. O. Чепурная // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – Випуск 6 (77). – С. 112–116.

5. Жовинский Э. Я. Прикладное значение геохимии фтора  / Э. Я. Жовинский, Н. O. Крюченко // Пошукова та екологічна геохімія. – 2007. – № 1 (6). – С. 3–13.

6. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VII групп : справ. изд. /А. Л. Бандман,
Н. В. Волкова, Т. Д. Грехова. – Л. : Химия,1989. – 529 с.

7. Генотоксическое влияние фтора питьевой воды / [М. Р. Верголяс, А. Н. Головков, А. В. Наниева и др.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. –  2016. – Т. 18. – С. 33–35.

8. ГОСТ 4386-89. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов. – М. : Издательство стандартов, 1989. – 12 с.

Повний текст: PDF