КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2020)

Розмір шрифта: 
AVARAGE STATE’S DENSITY OF PSEUDOSPIN-ONE MATRIX EUGEN VALUES
Олена Володимирівна Бурдейна, Віктор Володимирович Білецький, Володимир Мефодійович Бурдейний

Остання редакція: 2020-03-06

Анотація


Density of states of pseudospin-one disordered system has been considered. The random potential corresponds to the mosaic model when the system consists of domain with random values of energy inside each of two dimensional granule. The energy spectrum and states density relative to some realization of random potential were determined by Green’s function method. Assuming normal distribution of random field the average density of states has been found Here was shown that the most sensitive to the disorder is the spectrum near the conic points

Усереднена густина станів власних значень мартиці з псевдосрвном 1

Анотація. Досліджується густина станів невпорядкованої системи з псевдо спіном 1. Хаотичний потенціал відповідає мозаїчній моделі безпорядку, в якій система розглядається як сукупність двомірних областей, в кожній з яких енергія набуває хаотичних значень. Енергетичний спектр і густина станів, які відповідають деякій реалізації хаотичного потенціалу встановлені застосуванням техніки функцій Гріна. В припущенні про  нормальний розподіл хаотичного поля знайдена усереднена густина станів. Показано, що найбільш чутливим до безпорядку  є спектр в околі конічних точок

 

 Ключові слова


псевдо спін 1, густина станів;метод функцій Гріна;конічні точки;pseudospon-one, density of states, Green function method, conic points. .

Посилання


1. Castro Neto A.H.,F.Guinea, N.M.R.Peres,K.S.Novoselov, and A.K.Geim, The electronic properties of grapheme,arXiv:0709.1163v2 [cond-mater other]29 Feb 2008

2.Daniel F.Urban, Dario Bereoioux, Michael Wimmer,Wolfgang Häusler, Barrier transmission of Dirac-like pseudospin-one particles, arXiv;1106.2170v2 [cond-mat.mes-hall]28 Sep, 2011

3.A.Fang,Z.Q.Zhang,Steven G.Louie, and C.T.Chan, Pseudospin-1 Physucs of PhotonicCrystals,AAAS Research Volume, 2019,Article ID 3054062, 15pages,https//doi.org/10.34133/2019/3054062


Повний текст: PDF