КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців - 2016

Розмір шрифта: 
Організація робочого місця користувача ПК
Анна Ігорівна Деркач, Світлана В'ячеславівна Королевська

Остання редакція: 2016-04-05

Анотація


Анотація. В роботі досліджується проблема раціонального планування робочого місця користувача ПК. Визначені вимоги до виробничих приміщень, де здійснюється експлуатація ПК, наведені нормативні документи згідно до яких здійснюється організація робочого місця користувача ПК.

Abstract. The problem of workstation operator and ordinary PC users rational planning is being researched. The requirements for the production facilities to operate a PC, the document that ensures labor protection of PC users was described in this work.


Ключові слова


робоче місце; користувач; персональний комп’ютер; нормативні документи; ергономічні вимоги; Workplace; PC users; regulations; ergonomic requirements

Посилання


1. Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Є. Желібо Є.П., Н.М. Заверуха П., В.В. Зацарний. – К.; Каравела, 2004. -328 с.

2. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 33 2 007 98

3. Геврик Є. О. Охорона праці / Є. О. Геврик . – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003 – 280 с.

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / В.Ц. Жидецький – Львів Афіша, 2002 – 320 с

5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. / П.А. Долин. - Г.: Энергоиздат, 1984 – 212 с.

6. Prabhu, S. P., Gandhi, S. and Goddard, P. R. (2005). Ergonomics of digital imaging. The British Journal of Radiology, 78, 582-586 с.

7. Кобилянський О.В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська, С. В. Дембіцька. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 264 с.


Повний текст: PDF