КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання


Цей сайт висвітлює наукові та науково-практичні конференції, які проводяться у Вінницькому національному технічному університеті

НАЙБЛИЖЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ХII Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ» — 21-23 жовтня 2019 р. Докладніше...

III Міжнародна науково-технічна конференція «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» — 12–14 листопада 2019 р. Докладніше...

 Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція проводиться раз у два роки. Метою конференції є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач розроблення та впровадження енергоефективних природозбережних технологій та обладнання в галузях економіки України.
III конференція відбудеться 12-14 листопада 2019 року

Перегляд конференції

Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців
Чергова конференція відбудеться 4-15 травня 2020 року

Перегляд конференції

Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція
Конференція відбудеться 18-19 травня 2020 року

Перегляд конференції

Перспективи розвитку машинобудування та транспорту

Міжнародна науково-технічна конференція

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і зарубіжних країн.

Перша конференція відбулася 13-15 травня 2019 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Чергова VII інтернет-конференцiя відбулася 8-10 квітня 2019 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців

Чергова конференція відбулася 28-29 березня 2019 року

Перегляд конференції

Знакові постаті Поділля

Науково-практична конференція, присвячена дослідженню творчості відомих літераторів та митців Вінниччини.
Чергова конференція, присвячена творчій спадщині Леоніда Філонова, відбулася 21 березня 2019 року

Перегляд конференції

Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ)

Конференція проводиться за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області 
Чергова XLVIII конференція відбулася 13-15 березня 2019 року

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут соціально-гуманітарних наук

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Головний центр виховної роботи

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет комп'ютерних систем і автоматики

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет електроенергетики та електромеханіки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет машинобудування та транспорту

Перегляд конференції

Якість і безпека: сучасні реалії

Науково-практична інтернет-конференція
Чергова конференція відбулася 14-15 березня 2019 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Інноваційні технології в будівництві

Метою конференції є обговорення та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної та економічної ефективності.
Попередня конференція відбулася 14-15 листопада 2018 року

Перегляд конференції

Знання. Освіта. Освіченість

Міжнародна науково-практична конференція з різноманітгних проблем сучасної освіти
III МНПК відбулася 28-29 вересня 2018 року

Перегляд конференції

Контроль і управління в складних системах

Міжнародна конференція з контролю та управління в складних системах
ХІV конференція проходила 15-17 вересня 2018 року

Перегляд конференції

Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій

Обмін досвідом, обговорення найважливіших науково-практичних питань в галузі реноваційних технологій
VI конференція, присвячена 70-річчю від дня народження В. І. Савуляка, відбулася 13-15 вересня 2018 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Оптимальне керування електроустановками

Міжнародна науково-технічна конференція, проводиться раз у два роки
ІV конференція відбулася 27-28 листопада 2017 року

Перегляд конференції

Наукові проблеми державотворення України

Міжнародна науково-практична конференція присвячена комплексному аналізу нагальних проблем державотворення України
конференція відбулася 7-8 листопада 2017 року

Перегляд конференції

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

Міжнародна наукова конференція
IV конференція проводилася 31 жовтня - 2 листопада 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них

Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» щоразу відбувається в іншому виші України.  
XVI МНТК вперше проходила у ВНТУ 26-27 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації

Міжнародна науково-практична конференція
VI конференція відбулася 24-25 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування

Mіжнародна науково-технічна конференція проводиться раз у два роки
VI конференція проходила 27-30 вересня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Всеукраїнська науково-технічна конференція
Конференція відбулася 17-19 травня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Конференція відбулася 1-2- грудня 2015 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції