Автор детально

Волинець, Юрій Васильович, <span>магістр, Вінницький національний технічний університет, кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв</span>, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018