Автор детально

Кошелюк, Владислав Сергійович, студент групи ТКП-15б, факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018