КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Головного центру виховної роботи (2018)

Розмір шрифта: 
АВТОНОМІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Антон Юрійович Савицький, Олена Миколаївна Жагловська, Сергій Сергійович Перевознюк

Остання редакція: 2018-06-12

Анотація


Основною метою студентського самоврядування є громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом, деканатами  та здійснюється студентами згідно з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

 

AUTONOMY AND GOVERNANCE IN HIGHER EDUCATION

The main purpose of student self-government is the public activity of students in the implementation of the functions of management of a higher educational institution, which is determined by the administration, dean's offices and carried out by students in accordance with the goals and tasks that face the student groups, to ensure that students perform their duties and the protection of their rights and contributes to the harmonious development of the student's personality, the formation of his skills for the future organizer, leader


Ключові слова


cтудентська рада; факультет; захід; права.

Повний текст: PDF