КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (2019)

Розмір шрифта: 
Флуктуаційні характеристики RC-автогенераторів
Андрій Юрійович Воловик, Оксана Петрівна Червак, Миколай Артемович Шутило, Сергій Леонідовіч Квас

Остання редакція: 2019-03-11

Анотація


За допомогою методу комплексного аналізу режимних і флуктуаційних характеристик досліджений RC-автогенератор з режекторним фільтром у колі негативного зворотного зв’язку. Визначена залежність спектральної щільності фазових і амплітудних шумів автогенератора від частоти розладнання. Проаналізовано внески в загальний рівень шумів джерел адитивних шумів кіл зворотного зв’язку та активного приладу у вигляді біполярного транзистора.

 

Fluctuation characteristics of RC-oscillators

Abstract: By means of the complex analysis method of performance and fluctuation characteristics RC-oscillators with the rejection filter in the negative feed-back circuit is investigated. The dependence of spectral density of phase and amplitude noises of oscillator on detuning frequency is certain. Contributions to the general noise level of addition noise sources of feedback circuit and the active device in the form of the bipolar transistor are analyzed.


Ключові слова


RC-автогенератори; флуктуаційні характеристики; режекторний фільтр; спектральна щільність потужності; негативний зворотний зв'язок; RC-oscillator; fluctuation characteristics; rejection filter; spectral power density; negative feed-back.

Повний текст: PDF