КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2020)

Розмір шрифта: 
Вібраційна технологія отримання плівкових полімерних матеріалів покращеної якості
Олександр Дмитрович Манжілевський

Остання редакція: 2020-03-11

Анотація


В роботі розглянуто розв'язок проблеми нерівномірності фізичних характеристик (неоднакові щільність, прозорість, блиск тощо) полімерних плівок, що отримуються екстрагуванням. Дану проблему запропоновано вирішити шляхом застосування вібраційного впливу, що дозволить знизити коефіцієнт динамічної в'язкості розплаву полімеру за рахунок досягнення явища "псевдозрідження", що перебіг матеріалу без «мертвих зон», де матеріал може застоюватися і розкладатися через перегрів.
In the article is presented the solution of the problem for non-uniformity of physical characteristics (unequal density, transparency, shine, etc.) of polymer films obtained by extraction. This problem is proposed to be solved by applying a vibration effect, which will reduce the coefficient of dynamic viscosity of the polymer melt due to the phenomenon of "fluidization", the flow of material without "dead zones", where the material can stagnate and decompose due to overheating.

Ключові слова


екструдер; полімерна плівка; вібрація; екструзія;extruder; polymer film; vibration; extrusion; vibration load вібраційне навантаження;

Посилання


1. Крутько Э. Т. Технология биоразлагаемых полимерных материалов : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» специализации 1-48 01 02 04 «Технология пластических масс» / Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук, А. И. Глоба. – Минск : БГТУ, 2014. – 105 с. ISBN 978-985-530-354-2.

2. Исследование термостабильности смесей на основе синтетических полимеров и природных полисахаридов / С. З. Роговина [и др.] // Химия растительного сырья. – 2010. – № 4. – С. 45–50.

3. Технология и свойства биодеградируемых упаковочных материалов / В. Г. Щербаков [и др.] // Пищевая технология. Изв. вузов. – 2011. – № 1. – С. 120–12

Повний текст: PDF