КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019)

Розмір шрифта: 
ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ ВІННИЦЬКИЙ МУЗЕЙ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТУ
Олександр Володимирович Вдовиченко

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Минулого року на 13-й Всеукраїнській науково – практичній конференції, автори (Кобзар В.В., Бишенко А.М.) вже підіймали питання сучасного стану музейної справи в цілому і технічних музеїв в Україні, зокрема. Між тим, наводився позитивний приклад створення нових науково – технічних музеїв в ці нелегкі часи. В цій доповіді продовжується розповідь про новостворені технічні музеї, а саме про єдиний в Україні музей моделей транспорту, що діє з 27.04.2018 р. в м. Вінниці.


VINNYTSKY MUSEUM OF MODELS OF TRANSPORT UNIT IN UKRAINE

Abstract: Last year at the 13th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, the authors (Kobzar VV, Byshenko A.M.) have already raised the question of the current state of the museum business in general and technical museums in Ukraine, in particular. Meanwhile, a positive example of the creation of new scientific and technical museums was presented in these difficult times. This report continues the story of the newly created technical museums, namely, the only museum in Ukraine transport models operating since April 27, 2018 in Vinnitsa.Ключові слова


музей, моделі транспорту, автомобіль, двигун, museum, transport model, car, engine.

Повний текст: PDF